Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MEKK-EKKA felmérés

2015.02.06

 

Értékelés

 

 

Kérdőíves felmérés

 

A MEKK és az EKKA együttműködésének eredményeképpen 2014. szeptember közepén indítottuk el azt a felmérést, amelynek keretében 139 kutya és 91 gazda részére küldtünk ki elektronikus úton kérdőívet.

 

A megfelelt értékelésű képességvizsgával és tenyészszemlével rendelkező erdélyi kopók tulajdonosai részére készült kérdőív elsődleges célja az volt, hogy a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub és az Erdélyi Kopóért Közhasznú Alapítvány naprakész és használható információkkal rendelkezzen a tenyészminősítéssel bíró erdélyi kopó állomány jelenlegi állapotáról, helyzetéről, s ezen információk birtokában hozzon felelősségteljes döntéseket a fajta fennmaradását, fejlődését célzó tevékenysége során.

Kíváncsiak voltunk az állomány életkörülményeire, a potenciális gazda-kutya viszonyrendszerre, valamint arra is, hogy aktuálisan milyen állomány-háttérre építhetünk a 2014. évi hajtási szezon előtt egy hónappal.

 

A kérdések döntő többsége a kutyák aktuális körülményeire, állapotára kérdezett rá, s ennek megfelelően a kutyákat tekintettük elsődleges célcsoportnak.

Kivételt képezett a kérdőív végén, a „Klubélet” résznél szereplő 3 kérdés, melyek a kiállítások, képességvizsgák megítélésére és a Klub honlapjának és Facebook oldalának látogatottságára kérdeztek rá – ezen kérdések esetében a gazdák jelentették a célcsoportot.

A felmérést 2014. október 31-én zártuk volna le, de még az év végén is érkeztek be kitöltött kérdőívek.

 

Eredmények

 

A 139 kutyát kitevő célcsoport 19,5%-át kitevő 27 kutya adatait juttatta vissza 17 gazda az EKKA részére. Közreműködésüket ezúton is köszönjük.

 

Ilyen alacsony részvételi – közreműködési arányra nem számítottunk, s arra meg főleg nem, hogy több – minden szempontból érintett – tenyésztő sem fog részt venni az adott munkában.

Az adott aktivitási szintet sokatmondó, jelzésértékű adatként, információként fogtuk fel, s ennek tudatában tartjuk fontosnak hangsúlyozni, hogy minden kopós közösségi program alapelemeként kell, hogy szerepeljen az erdélyi kopóval rendelkező gazdák minél szélesebb körének bemozgatása, aktivizálása.

 

Alábbiakban kérdésenként mutatjuk be a felmérés eredményeit és azok rövid összegzését. A kiküldött kérdőív jelen anyag végén is olvasható.

 

 

 

 

 

 

Magyarországi viszonyokhoz mérten kimagasló körülmények között tartott és nevelt kutyákról beszélünk – a hasonló feltételek megléte nem véletlen, a kutya habitusából, fajtajellegéből adódik, ez a fajta csak és kizárólag ilyen feltételek mellett lenne tartható.

 

 

 

 

A válaszadók kutyái szinte mind kimagasló körülmények között élnek, kertes házban, a minimális mozgáshoz elegendő nagyságú udvarban, státuszukból adódóan aktív, tartalmas kapcsolatban a gazdákkal.

 

 

A gazdák mindennapi elfoglaltságának és a tartási körülményeknek megfelelő adatok, egyértelműen kimutatható hogy ott, ahol egynél több kutya él, ott hosszabb gazda nélküli időszakra, egyedüllétre vannak berendezkedve a háztartások.

 

 

 

 

A kutyákat a legtöbb gazda szereti maga mellett tudni szabadidő, nyaralás, utazás alatt is. A kutyák mérete, habitusa, mozgásigénye természetszerűen befolyásolja az együttes utazások lehetőségét, ezt szem előtt tartva kifejezetten magas érték a 63%-os „együtt a kutyával” arány.

 

A kutyák több, mint a fele (66%) esetében megvalósul a napi minimum 1 óra sétáltatási, mozgatási idő. Azoknál az egyedeknél, ahol ez az intenzitású, rendszerességű tevékenység nem megoldható, a gazdák heti – eseti gyakoriságú, intenzívebb mozgatásokkal kompenzálnak.

 

 

 

A fajta jellegének leginkább megfelelő mozgatási forma érvényesül. A kutyák nagy részének biztosított többé-kevésbé a szabad területen, külterületen, erdőben történő mozgatás. A nagy arányszám az ismert vad- és erdőgazdálkodási gyakorlat és tapasztalatok mellett külön is figyelmet érdemel.

 

 

 

A fajtajellegnek megfelelő adatok jelennek meg ez esetben is. Képességvizsgával rendelkező kutyákról lévén szó, mondhatni, hogy a papírforma érvényesült: a kutyák 89%-a kezelhetőnek minősül behívhatóság szempontjából. A beérkezett válaszokból egyértelmű összefüggés mutatható ki a kutyák kora és az elért engedelmességi szint között.

 

 

 

 

A gazdák körében népszerű közösségi program a kutyaiskola, ugyanakkor elmondható, hogy nem mutatható ki egyértelmű összefüggés a behívhatóság/ engedelmesség és a kutyaiskolás múlt esetében.

Az adatokat szolgáltató állomány több mint fele, 55% már vett részt, és tervezi is részvételét vaddisznóhajtásokban. Ez a jelenlegi állapot szerint 15 darab kutyát jelent. További 4 kutya esetében tervezik a részvételt úgy, hogy a kutya korábban még nem volt kipróbálva hajtásban. Az adatoknak megfelelően a 2014-es hajtási szezonban potenciálisan 19 kutya aktivizálására – kipróbálására van lehetőség. A korábban aktív, de már nem hajtó kutyák esetében döntően a magas kor a magyarázó tényező, a viszonylag ki létszámú passzív/ inaktív csoport esetében a kutyák fizikai épsége iránti aggodalom a döntő tényező.

 

A gazdák válaszai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érdeklődés mindkét oldal iránt hasonló intenzitású. A klub honlapja mellett a FB napi információk, interakció – kommunikáció jelent alternatív informálódási felületet a gazdáknak.

 

A legmarkánsabb eltéréseket tartalmazó kérdéskör. A válaszadók 23%-a gondolja úgy, hogy a kiállítások általában korrektül zajlanak. A válaszadóknak csupán a 12%-a gondolja úgy, hogy általában nem a fajta leírásának legmegfelelőbb győz.  A kopós közösség szempontjából fontos adat az a 29%-ot kitevő válaszadói kör, akik szerint a kutya minősítésénél fontosabb a baráti és ismeretségi kör.

 

 

 

 

A válaszadók 67%-a tartja megfelelőnek a jelenlegi minősítési rendszert és gyakorlatot, s csupán 33%-a szigorítaná azt.

 

 

Kutyák a családban

 

A kérdőívben rákérdeztünk azon családok összetételére, ahol a kutyák élnek. Megállapíthattuk, hogy a 23 kopó 15 gyerekkel él együtt, teljes értékű családtagként, zökkenőmentesen. A vizsgált állomány esetében ez a fajta idegrendszeri stabilitás a kérdésekre adott válaszokból is egyértelműen kimutatható volt.

 

 

ERDÉLYI KOPÓS KÉRDŐÍV

 

  1. Alapadatok

Kutya neve, születési dátuma

 

…………………………………………………………………………………………….

Tulajdonos neve

 

…………………………………………………………………………………………….

Tulajdonos e-mail címe, postacíme, telefonszáma

 

…………………………………………./…………………………………….…………………………../………………………..…………………

 

  1. Otthon/ család

Kikkel él a kutya (családtagok száma, gyerekek életkora, kutyák)?

□ Felnőttek:

□ Gyermekek száma (életkor):

□ Más kutyák száma:

 

Kutya státusza

□ családtag                                                                       □ munkakutya

□ inkább családtag, mint munkakutya                   □ inkább munkakutya, mint családtag

□ falkavezér                                                                     □ falkatag

 

Hogyan tartod a kutyát?

□ kertes házban udvaron, szabad bejárással a lakásba

□ udvarban szabadon

□ kennelben

□ egyéb: ……………………………………………..

 

 

 

Mennyi időt tölt egyedül /gazda, család nélkül/ a kutya naponta, általában?

□ kevesebb, mint 1 órát                              □ kb. 4 órát                                        □ több, mint 8 órát        

 

  1. Szocializáció

Nyaraláskor vagy egyéb utazáskor mit csinálsz a kutyával?

 

□ mindig és mindenhol velem van

□ ha lehet, magammal viszem 

□ inkább nem viszem magammal

 

Naponta hányszor, mennyit és hol tudod mozgatni a kutyát?

 

□ egyszer                                                           □ 0,5 óra                                             □ utca, kutyafuttató

□ kétszer                                                           □ 1 óra                                                 □ park, külterület

□ többször                                                        □ több óra                                         □ erdő-mező

                                                                                                                                             □ egyéb: …………………

 

Mennyire behívható?

 

□ hívásra rögtön jön                                                                     

□ többé-kevésbé, viszonylag hamar visszajön

□ nehezen, csak ha már mindent megnézett

□ szinte lehetetlen vállalkozás

 

Jártál - jársz a  kutyával kutyaiskolába?

 

□ Igen                                                                 □ Nem                                                 □ Tervezem

 

 

 

  1. Klubélet

Mi a véleményed a kiállítási eredményekről?

□ a kutya minősítésénél fontosabb a baráti és ismeretségi kör

□ általában a fajta leírásának legmegfelelőbb győz

□ általában nem a fajta leírásának legmegfelelőbb győz

□ nincs tapasztalatom

 

Mi a véleményed a tenyészszemléken/ képességvizsgákon történő minősítésről?

 

□ lehetne szigorúbb

□ megfelelő

□ túl szigorú

□ nincs tapasztalatom

 

Vettél-e már részt a kutyával szervezett vaddisznóhajtásban, esetleg tervezed-e?

 

□ Igen és tervezem is.

□ Igen, de már nem tervezem

□ Nem, de tervezem

□ Nem, és nem is tervezem

 

Ha (már) nem tervezed, miért nem?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Látogatod-e a MEKK honlapját (www.erdelyikopo.net), esetleg FB oldalát?

 

□ Igen, mindkettőt gyakran nézem        □ Nem, csak az egyiket (□ MEKK honlap  □ MEKK FB)

□ Ritkán nézem őket                                    □ Soha

 

 

Kérésünk, hogy adj egy rövid leírást a kutya aktuális állapotáról (súly, napi mozgásigény, szokások, magatartás, kiállítás(ok)on, vizsgá(ko)n való részvételi tervek, stb.)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………